Byly vydány propozice šachového tábora v Růžené (viz „ŠACHOVÝ TÁBOR“)

::: Seznam přihlášených účastníků je aktualizován k 16.7.20  :::
Hygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020
(je doporučeno „čerstvé“ zdravotní potvrzení)

Šachový tábor

Šachový tábor v Růžené 2020

Propozice
vzhledem k velikému zájmu v minulých letech budeme přijímat přihlášky dle následujících pravidel:
– od okamžiku vydání propozic až do pondělí 20.1.2020 24:00 přijímáme přihlášky od loňských účastníků, případně jejich sourozenců
– ostatní přihlášky budeme evidovat a 21.1.2020 budou zařazeny na volná místa dle data (času) doručení
– po naplnění kapacity budou ostatní zájemci vedeni v seznamu náhradníků

Stanovisko pořadatelů tábora v Růžené zveřejněné 14.5.2020

Vzhledem k dnešnímu termínu pro platby se množí dotazy, jak to letos s táborem v Růžené bude. My pořadatelé jsme připraveni uspořádat akci v obvyklém rozsahu, samozřejmě s tím, že se budeme muset přizpůsobit případným vládním omezením. Protože náš tábor začíná až za necelé tři měsíce, věříme, že vývoj půjde tím správným směrem a těch omezení bude co nejméně. Mimo jiné i současné zprávy z médií nám dodávají naději, že tomu tak bude.
Jsme samozřejmě v kontaktu i s provozovatelem objektu panem Topinkou, který je stejně jako my optimistou a doufá, že v jeho areálech proběhnou všechny plánované letní akce (první tábory má už od 27. 6.). Nejpozději začátkem června mu proto chceme dodat co nejpřesnější čísla, jež přirozeně potřebujeme i my. Jsme si vědomi toho, že současné nestandardní období může přinést víc odhlášek než v minulých letech, a v takovém případě bychom rádi uvolněná místa co nejdříve nabídli dalším zájemcům.
Závaznost přihlášek nejlépe potvrdí platby, proto bychom Vás rádi požádali o úhradu do 31. května (původní termín tímto posouváme). V případě, že by nakonec došlo ke zrušení táborů, samozřejmě bychom celou částku obratem vrátili. Došlé platby si můžete průběžně kontrolovat na http://www.sachystamat.cz/wp-content/uploads/2020/03/tabor_20_prihl.pdf. 

Stav přihlášek – aktualizováno k 16.7.2020 08:00
(někteří z vás nemusejí shánět potvrzeni od lékaře, máme od vás platné z loňska (samozřejmě jen pokud nedošlo ke změně zdravotního stavu vašeho potomka)

Rozdělení dětí do oddílů
Fotky z tábora
Videa z tábora
Výsledky turnajů
Táborový deník
Tisková zpráva
Ztráty a nálezy

Šachový tábor v Růžené 2019

Propozice
Stav přihlášek
Rozdělení dětí do oddílů
Fotky z tábora
Videa z tábora
Výsledky turnajů
Táborový deník
Tisková zpráva
Ztráty a nálezy

Šachový tábor v Růžené 2018

Propozice
Stav přihlášek
Rozdělení dětí do oddílů
Táborový deník
Fotky z tábora
Videa z tábora
Výsledky turnajů
Závěrečná zpráva

Šachový tábor v Růžené 2017

Propozice
Stav přihlášek
Rozdělení dětí do oddílů
Táborový deník
Fotky z tábora
Videa z tábora
Výsledky turnajů

Šachový tábor v Růžené 2016

Táborový deník
Obrázky z tábora
Videa z tábora
Turnaje
Jména přihlášených
Rozdělení dětí do oddílů

Šachový tábor v Růžené 2015

Propozice tábora
Přihlášky
Táborový deník
Fotky z tábora
Videa z tábora
Turnaje

Šachový tábor v Růžené 2014

Propozice s přihláškou
Táborový deník
Rozdělení dětí do oddílů
Šachové turnaje na táboře
Obrázky z tábora
Krátká videa z tábora

Šachový tábor v Růžené 2013

Propozice s přihláškou
Seznam přihlášených
Táborové turnaje
Táborový deník
Obrázky