Šachový tábor

Šachový tábor v Růžené 2024

Propozice
Účastníci – aktulizováno 3.6.2024

Šachový tábor v Růžené 2023

Propozice
Účastníci
Oddíly
Fotky
Videa
Turnaje
Táborový deník
Tisková zpráva
Ztráty a nálezy

Šachový tábor v Růžené 2022

Propozice
Přihlášení účastníci
Rozdělení dětí do oddílů
Fotky z tábora
Videa z tábora
Výsledky turnajů
Táborový deník
Tisková zpráva

Šachový tábor v Růžené 2021

Propozice
Přihlášení účastníci
Rozdělení dětí do oddílů
Fotky z tábora
Videa z tábora
Výsledky turnajů
Táborový deník
Tisková zpráva

Šachový tábor v Růžené 2020

Propozice
Stav přihlášek
Rozdělení dětí do oddílů
Fotky z tábora
Videa z tábora
Výsledky turnajů
Táborový deník
Tisková zpráva

Šachový tábor v Růžené 2019

Propozice
Stav přihlášek
Rozdělení dětí do oddílů
Fotky z tábora
Videa z tábora
Výsledky turnajů
Táborový deník
Tisková zpráva
Ztráty a nálezy

Šachový tábor v Růžené 2018

Propozice
Stav přihlášek
Rozdělení dětí do oddílů

Táborový deník
Fotky z tábora
Videa z tábora
Výsledky turnajů
Závěrečná zpráva

Šachový tábor v Růžené 2017

Propozice
Stav přihlášek

Rozdělení dětí do oddílů
Táborový deník
Fotky z tábora
Videa z tábora
Výsledky turnajů

Šachový tábor v Růžené 2016

Táborový deník
Obrázky z tábora
Videa z tábora
Turnaje
Jména přihlášených
Rozdělení dětí do oddílů

Šachový tábor v Růžené 2015

Propozice tábora
Přihlášky
Táborový deník
Fotky z tábora
Videa z tábora
Turnaje

Šachový tábor v Růžené 2014

Propozice s přihláškou
Táborový deník
Rozdělení dětí do oddílů

Šachové turnaje na táboře
Obrázky z tábora
Krátká videa z tábora

Šachový tábor v Růžené 2013

Propozice s přihláškou
Seznam přihlášených

Táborové turnaje
Táborový deník
Obrázky

Šachový tábor v Růžené 2012

Fotky z tábora
Výsledky turnajů
Táborový deník