Byly vydány propozice šachového tábora v Růžené (viz „ŠACHOVÝ TÁBOR“)

:::  Blíží se termín pro platbu za tábor – platba je pro nás potvrzení přihlášky, děkujeme! :::
::: Seznam přihlášených účastníků je aktualizován k 26.5.20  :::
:::  Zbývá ještě několik volných míst!  :::
Hygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020
(je doporučeno „čerstvé“ zdravotní potvrzení)

Přerušení kroužků na školách

V souvislosti s opatřením vlády proti šíření nemoci COVID – 19 (uzavření všech ZŠ a SŠ) nebudou probíhat kroužky na školách. Kroužky budou obnoveny se zahájením školní výuky.

Něco o nás

Naše šachová škola byla založena v létě roku 2012. Jsme nevýdělečnou organizací (zapsaný spolek) s cílem pořádání šachových kroužků, pořádání turnajů, tréninků, soustředění a letního tábora. Převážná většina naší činnosti je tedy věnována mládeži a domníváme se, že jí tímto nabízíme smysluplné a prospěšné využití volného času. Děti z našich kroužků navíc zaznamenávají úspěchy na regionální, krajské i republikové úrovni.

Hned v prvním pololetí od založení se nám podařilo rozjet čtyři šachové kroužky pro začátečníky – tři v Benešově (na všech tamních ZŠ) a jeden v Praze. V dalších letech se naši činnost dařilo postupně rozšiřovat a v roce 2016 už naše kroužky fungovaly na více než deseti školách. Všechny  kroužky jsou vedeny kvalifikovanými trenéry a praktickými hráči šachu, metodikem naší školy je Ondřej Matějovský, trenér II. třídy se zkušenostmi s trénováním všech výkonnostních a věkových skupin od začátečníků ve školce až po mladé reprezentantky ČR.

Coby nevýdělečná organizace jsme při plánovaném rozšíření činnosti odkázáni na dotace i finanční dary. Předem děkujeme za případné příspěvky, jako protihodnotu můžeme nabídnout reklamu na webových stránkách a na našich akcích.